ลูกค้าสระว่ายน้ำของเราคือใคร?

ลูกค้าสระว่ายน้ำของเรา คือ ผู้ที่รักสุขภาพทั่วไป ที่ไม่ชอบอยู่กับสารเคมี รวมทั้งผู้ที่มีแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงบริษัทฯ และเจ้าของพื้นที่ ที่ต้องการมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็นผู้ให้
Eco Pool Tech ประสบความสําเร็จอย่างสูง ในเวลาอันสั้น สมกับความตั้งใจที่จะลดมลพิษและการใช้สารเคมี